Naše storitve

Računovodske storitve

 • vodenje osnovnih sredstev
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
 • sestavljanje medletnih in letnih poročil oz. računovodskih izkazov
 • sestavljanje davčnih bilanc in davčnih napovedi
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač in socialnih prispevkov za zavezanca
 • prijavljanje in odjavljanje zaposlenih preko sistema E-VEM
 • sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe FURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine
 • sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (SURS, AJPES) na željo naročnika
 • vodenje plačilnega prometa po dogovoru
 •  davčno in pravno svetovanje
 • preoblikovanje podjetij
 • vodenje glavne knjige
 • analitična evidenca saldakontov, terjatev in obveznosti
 • izpisi odprtih postavk
 • vodenje blagajne
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava poročil za Banko Slovenije
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • razne druge storitve po želji stranke

Podjetniško pravo – pravni in davčni vidik

 • Gospodarsko pravo
 • Davčno pravo in postopki
 • Raznovrstno premoženjsko pravo
 • Obligacijsko pravo
 • Delovno pravo
 • Izterjava terjatev
 • Avtorsko pravo
 • Upravni postopki
 • Nepovratna sredstva